CẢNH GIÁC DƯỢC

pharmacovigilance

Công ty chúng tôi có đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, có chất lượng về cảnh giác dược để thực hiện các nhiệm vụ báo cáo bắt buộc cho các Cơ quan quản lí, Hội đồng Đạo đức và Nghiên cứu viên. Dịch vụ cảnh giác dược của chúng tôi cung cấp:

• Quản lí và báo cáo các Biến cố bất lợi nghiêm trọng
• Quản lí và báo cáo các Báo cáo an toàn theo định kì

Dịch vụ Related