Dịch vụ

Dịch Vụ

services-pharmacovigilance

CẢNH GIÁC DƯỢC

Công ty chúng tôi có đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, có chất lượng về cảnh giác dược để thực hiện các nhiệm vụ báo cáo…
Xem thêm
services-consulting

TƯ VẤN & ĐÀO TẠO

Công ty chúng tôi có mối quan hệ cộng tác với Bộ Y tế và các chuyên gia về thử nghiệm lâm sàng cung cấp các hội thảo đào tạo […]
Xem thêm
services-medical-writing

SOẠN THẢO TÀI LIỆU Y KHOA

Nhóm soạn thảo tài liệu y khoa của chúng tôi tổng hợp, thống nhất các dữ liệu y khoa và thống kê của thử nghiệm lâm sàng thành tài liệu…
Xem thêm
services-project-management

QUẢN LÍ DỰ ÁN LÂM SÀNG

Người quản lí dự án nghiên cứu lâm sàng điều phối các bộ phận chức năng của thử nghiệm và là đầu mối giao tiếp với khách hàng và…
Xem thêm