TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐIỀU PHỐI VIÊN TRONG NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

Đối với mỗi nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, xuất hiện sự hỗ trợ của CRC (Điều phối viên nghiên cứu lâm sàng) đóng tầm quan trọng không hề nhỏ […]

26 Tháng Mười Hai, 2016 Quản Trị Tin tức